هیئتی 5 نفره  از کشور  چین در تاریخ 26 مرداد از روستای لزور بازدید نمودند. در این بازدید که  فرماندار شهرستان فیروزکوه و معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و تنی چند از مسئولین فیروزکوه این هیئت را همراهی می‌کردند ضمن برگزاری نشست با مردم جامعه محلی و ارائه توضیحات در خصوص لزوم و ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی جهت تامین برق مورد نیاز برای آبیاری قطره‌ای اراضی زراعی و احداث گلخانه بر تبادل همکاری و انتقال تکنولوژی بین دو کشور تاکید شد. همچنین در ادامه  از محل مورد نظر جهت احداث گلخانه در منطقه حسن آباد شهر  ارجمند  بازدید صورت پذیرفت و  بررسی ویژگی‌های کلی زمین پیشنهادی جهت احداث گلخانه‌های سنتی چین از نظر ویژگیهای خاک، جهت باد، دما، نزدیکی به مسیر عبور و مرور و . . . مناسب تشخیص داده شد.