به منظور بهره‌مندی از تجارب پروژه‌های بین‌المللی حبله‌رود و منارید و نیز تبیین و انتقال این دستاوردهای ارزشمند به سایر مناطق و محافل اکادمیک (خصوصا استان‌های کلان منطقه البرز جنوبی) انجمن علمی آمایش سرزمین ایران در سمنان تمایل و ‌‌آمادگی خود را در قالب انعقاد تفاهم نامه با این دو پروژه جهت انجام مطالعات منطقه‌ای، همکاری‌های علمی و برگزاری همایش‌ها، نشست ها و کرسی‌های هم اندیشی اعلام نمود. 
در این راستا اولین نشست هم اندیشی اعضای انجمن آمایش سرزمین ایران در استان سمنان در تاریخ 23 شهریور ماه با شرکت کلیه اعضای انجمن و با حضور آقایان هوشنگ جزی مدیر اجرایی ملی پروژه‌های بین‌المللی حبله‌رود و منارید، محمد هادی نوچه معاون آبخیزداری و مدیر اجرایی طرح حبله رود در سمنان و کارشناسان طرح حبله رود در استان سمنان و ستاد، با میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان برگزار شد.
در این نشست آقای قادری سرپرست نمایندگی انجمن آمایش سرزمین در استان سمنان ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده، خواستار همکاری متقابل نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف با موضوع آمایش با این انجمن شدند و طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود را یک نمونه موفق در زمینه آمایش ذکر کردند.
در ادامه این نشست آقای جزی توضیحاتی در خصوص برنامه آمایش سرزمین حوزه آبخیز حبله‌رود که با مشارکت کارشناسان دستگاه‌های مختلف اجرایی، علمی و تحقیقاتی استان‌های تهران و سمنان در قالب کمیته فنی طرح حبله‌رود در سطح 2/1میلیون هکتار انجام شده است، ارائه نمودند.
آقای جزی لازمه دستیابی به اهداف آمایش را تدوین برنامه پایش و ارزیابی با همکاری کلیه دستگاه‌های دست اندرکار دانستند و عنوان کردند که این مهم در طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود به انجام رسیده است.
ایشان عامل موفقیت طرح حبله رود تهیه برنامه آمایش این حوزه و ایجاد هماهنگی بین نهادها دانستند و در ادامه از همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان با طرح حبله رود تقدیر و تشکر نمودند.
در خاتمه آقای جزی آمادگی پروژه‌های حبله رود و منارید را برای همکاری متقابل با انجمن یاد شده اعلام کردند.