دومین جلسه کارگروه کشاورزی پایدار حوزه آبخیز حبله رود استان تهران در تاریخ 31/2/92 با حضور اعضاء کارگروه و مسئولین طرح حبله رود در استان تهران و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس شریفی مقدم توضیحات لازم را  در خصوص نحوه انجام کار ارائه نمودند. همچنین اعضاء کارگروه، 4 روستای رود افشان، مشهد، حصاربن و سیمین دشت از توابع شهرستان های دماوند و فیروزکوه را به عنوان پایلوت طرح IPCM (مدیریت مشارکت سیستمی مبتنی بر مدیریت جامع تولید) استان تهران انتخاب و مقرر گردید مرحله  اول اجرای  طرح از روستای حصاربن شهرستان فیروزکوه آغاز شود.