اهالی روستای سنرد شهرستان گرمسار با توجه به مشاهده اثرات اجرای طرح حبله‌رود در روستاهای پایلوت این طرح، خواستار آشنایی با اهداف طرح شدند در نشستی با حضورکارشناسان طرح در استان و شهرستان ضمن معرفی طرح حبله رود، اهداف و نقش مردم در رسیدن به این اهداف ارائه شد، مردم بعد از شنیدن توضیحات اولیه آمادگی خود را برای مشارکت با طرح حبله رود اعلام کردند.
روستای سنرد یکی از روستاهای جنوبی دشت گرمسار است که در سال 1361 خالی از سکنه شد. روستاییان از دو سال قبل مجددا به روستا بازگشتند و خانه‌های قدیمی خود را مرمت کرده و کوچه پس کوچه‌های روستا با خودیاری اهالی بازسازی و زندگی در روستا جاری شد. این روستا در حاشیه کویر قرار دارد و به لحاظ جغرافیایی یکی از مکان‌های مناسب برای رصد ستارگان در شب است.
در ادامه جهت آشنایی با اقدامات طرح حبله‌رود نمایندگان جوامع محلی روستای سنرد از پروژه دهکده آبی روستای اسدآباد شهرستان سرخه  بازدید نمودند و با نمایندگان تشکل این روستا نشست مشترک برگزار کردند.