در تاریخ سه شنبه 26 شهریور ماه سفیر مالزی و هئیت همراه  که برای بازدید از باغات سیب ارگانیک جابان به دماوند سفر کرده بودند از فروشگاه تولیدات محصولات کشاورزی زنان روستای جابان (کلبه رویش مهر) بازدید نمودند و  فعالیت زنان بسیار مورد توجه سفیر و همسر ایشان قرار گرفت. لازم به ذکر است طرح حبله رود در راستای فراهم ساختن زمینه های مشارکت جوامع محلی بخصوص زنان در پروژه های مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب و خاک و کاهش فشار بر این منابع  و حفظ محیط زیست از طریق ایجاد معیشت جایگزین اقدام به ایجاد تشکل های مردمی نموده است. تشکل زنان روستای جابان با تشکیل چهار گروه در زمینه های: محصولات باغی سالم  فرآوری مواد خوراکی باغی و گیاهی– صنایع دستی و گردشگری فعالیت می نمایند.