یازدهمین جلسه کمیته راهبری 18 بهمن با ریاست آقای گرشاسبی معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان و قائم مقام مدیر ملی طرح حبله‌رود و حضور سایر اعضای کمیته راهبری از برنامه توسعه ملل متحد، وزارت امور خارجه، وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری، سازمان جهادکشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌های تهران و سمنان و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران برگزار شد.
آقای جزی مدیر اجرایی ملی پروژه‌های بین‌المللی حبله‌رود و منارید براساس دستور جلسه عملکرد طرح حبله‌رود را طی سال 2015 ذیل دو دستاورد طرح-تهیه مدلی برای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز در راستای دستیابی به توسعه پایدار- بهبود وضعیت منابع طبیعی و کنترل تخریب اراضی از طریق فرآیندهای مشارکت مدارانه ارائه نمودند و در ادامه برنامه‌کاری سال 2016 طرح حبله‌رود و پیشنهادات جهت بهبود روند اجرایی طرح حبله‌رود مطرح شد.
آقای حیدریان مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و آقای کوشکی کارشناس طرح حبله‌رود در استان تهران اقدامات طرح حبله رود در سال 2015 و برنامه های پیش رو را در این دو استان تشریح کردند.آقای ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به هدف اصلی اين طرح در دستيابي به الگوي مناسب برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا، بهره‌برداري و پایش و ارزیابی منابع آب و خاک در حوزه آبخيز حبله‌رود اظهار داشت تنها راه برون رفت از مسائل آب و خاک طرح حبله‌رود است در صورتی که این طرح خروجی و الگوی مناسبی ارائه دهد.
آقای مورالی معاون نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران انتخاب طرح حبله‌رود را به عنوان پایلوت طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشور تبریک گفت و آن را یکی از بزرگترین نتایج موفق پروژه‌های بین‌المللی برشمرد.
وی تغییر دیدگاه از مدیریت استانی به مدیریت حوزه‌ای و برنامه‌ریزی براساس مدیریت حوزه‌ای را یکی از دستاوردهای مهم طرح حبله‌رود دانست و حضور اعضای کمیته راهبری را در این جلسه تاکید بر مدیریت حوزه‌ای عنوان کرد.
با توجه به نظرات اعضای کمیته راهبردی مقرر شد بودجه مناسب جهت حمایت از شبکه تشکل‌های حوزه آبخیز حبله‌رود اختصاص یابد و مدل حبله رود در سال جاری با حمایت دستگاه‌ها از طریق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تدوین شود و به منظور تنظیم برنامه مشترک مدیریت آب حوزه آبخیز حبله رود کمیته مشترک آب بین دو استان تهران و سمنان تشکیل شود.