دومین جلسه کارگروه مشترک آب، با حضور کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود در تاریخ 2 اردیبهشت ماه در دفتر مرکزی طرح در شهرستان گرمسار برگزار شد.
     تشکیل این کارگروه به منظور تحقق وظایف مرتبط با قانون توزيع عادلانه آب (قانون برنامه پنجم) و آيين نامه مصرف بهينه آب و در واقع مديريت بر منابع آب در جهت انتخاب یک سامانه مشترک اجرایی با اهداف ذيل صورت پذیرفت:
 پايش منابع آب (سطحي و زير زميني) به صورت on line.
مديريت بر مصرف آب از طريق :
افزايش راندمان 
اصلاح الگوي كشت 
تحويل حجمي آب 
پروانه مصرف بهینه آب کشاورزی
جلوگيري از بهربرداري غير مجاز 
ساماندهي سامانه‌هاي بهره برداری از طريق تشكيل گروه‌هاي آب بر(تشكل آب بران )

در این جلسه یک سامانه به وسعت 1675 هکتار در شهرستان گرمسار و یک سامانه به وسعت 1423 هکتار در شهرستان آرادان انتخاب شد تا اهداف و برنامه‌های اجرایی طرح در آن تحقق یابد.