در روز چهارشنبه 11/2/87 (30 آوریل 2008) آقای استبی نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران به همراه خانم دکتر کیانپور مدیر مدیر طرحهای عمرانی UNDP برای بازدید از طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) با هدف آشنایی با این طرح و هماهنگی بیشتر برای شروع فاز دوم آن، عازم این منطقه گردیدند. در این بازدید آقایان دکتر شریفی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس شجاعی معاون آبخیزداری، مهندس بنی هاشمی مدیرکل دفتر طرح ریزی و هماهنگی، مهندس کولانی مدیرکل منابع طبیعی استان تهران، مهندس خان محمدی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه و جمعی از کارشناسان مرتبط با طرح نیز حضور داشتند.
ابتدا از طرح گردوکاری تعاونی فجر روستای آرو بازدید بعمل آمد که ضمن این بازدید توضیحاتی نیز در خصوص چگونگی شکل گیری و روند طرح توسط کارشناسان طرح و روستائیان ارائه گردید. سپس از طرح استخر ذخیره آب الگن در همین روستا بازدید شد.
پس از بازدیدهای فوق گروه عازم روستای لزور واقع در شهرستان فیروزکوه گردید و ابتدا از طرح کنترل سیل و نهال کاری کشکرز بازدید نمودند. سپس به مزرعه ترویجی و تولیدی گیاهان دارویی متعلق به تعاونی ریزبرگ البرز رفتند که در این جا نیز یکی از زنان روستا توضیحاتی را در خصوص فعالیتهای زنان در این طرح، چگونگی شکل گیری این تعاونی و شرایط فعلی آن پرداختند. آقای استبی ضمن تبریک به آنان آرزو نمودند که این کار در سطح وسیع تری شکل گیرد. در آخر نیز گروه از کارگاه عرق گیری و فروشگاه این تعاونی و محصولات تولیدی آن، بازدید بعمل آورد.