جلسه شورای حفاظت آب در فرمانداری شهرستان فیروزکوه در تاریخ  23/4/93 با حضور آقایان گرشاسبی معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، فرماندار شهرستان فیروزکوه، داودی مدیر آب منطقه‌ای شرق استان تهران، جزی مدیر اجرایی ملی پروژه‌های منارید و حبله رود و خانمحمدی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه و روسای ادارات عضو کمیته برنامه ریزی و مدیریت  شهرستان فیروزکوه، برگزار شد.
در این‌ جلسه آقای مهری فرماندار فیروزکوه بر ضرورت ارائه تعریف درستی از الگوی مصرف و لزوم مدیریت در بهره‌برداری از منابع آب تاکید کردند و با یادآوری این موضوع که در دهه‌های آتی جنگ آب را خواهیم داشت خواستار تغییر در شیوه کار شدند و آقای داودی با اشاره به اینکه وزارت نیرو به دنبال توسعه پایدار است اظهار داشتند طرح حبله‌رود فرصت خوبیست تا توسعه پایدار را به آب نیز تعمیم داده شود. ایشان همچنین تصریح کردند با کنترل پساب‌ها منابعی غنی و مغزی برای گیاه ایجاد می‌شود که می‌تواند راهی جهت صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی باشد.
     آقای گرشاسبی یکی اهداف طرح حبله رود را مدیریت یکپارچه آب از بالادست تا پایین دست با مشارکت مردم دانستند ایشان با اشاره به سند آمایش سرزمین حوزه آبخیز حبله رود اظهار داشتند سند آمایش حوزه‌ای برای اولین بار در ایران تهیه شده و این سند باید اجرایی شود تا  اشکالات آن در اجراء مرتفع و  تحت عنوان الگو و مدل به سایر نقاط کشور تعمیم داده شود.
      در ادامه خانم کریمی‌پور با ارائه گزارش آمایش سرزمین بصورت نقشه‌های مخاطرات طبیعی، تهدیدات و 
فرصت‌ها، هدف از تهیه آمایش را دستیابی به توان اکولوژیک عنوان و پیشنهاد  ایجاد دهکده نمونه آب و استفاده از سطوح آبگیر باران و نیز به کاهش  تمرکز از کشت‌های پرآبی به  سمت کشت های کم آب ارائه نمودند.