دومین جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی شهرستان سرخه در تاریخ  08/07/92 با هدف آشنایی اعضای این کمیته با طرح های شورورزی و بررسی و ارزیابی امکان اجرایی شدن آن در شهرستان سرخه و دیگر نقاط استان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
         در این جلسه  فرماندار، نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان سرخه (جهاد کشاورزی، شرکت آب، محیط زیست، صنعت و معدن، گردشگری، بنیاد مسکن، اداره تعاون، کار و امور اجتماعی )، نمایندگان جوامع محلی و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و همچنین شهرستان سرخه حضور داشتند.
          با توجه به مصوبات اولین جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی این شهرستان و طبق برنامه ریزی های قبلی و هماهنگی های انجام شده توسط دفتر ملی طرح حبله رود با شرکت  مهاب قدس، آقای تاتلاری، مدیر طرح های شورورزی آن شرکت در خصوص رویکردهای نوین توسعه، احیای کشت، صنعت شور ورزی و استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور در کشاورزی توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند.
        از نکات جالب این جلسه میتوان به حضور دانشجویان علاقه مند در خصوص منابع آب و خاک اشاره نمود که با هماهنگی های قبلی در جلسه حضور پیدا کردند.