پس از اعطای تقدیر نامه رئیس جمهور به سرکار خانم مینا رامه به عنوان شرکت تعاونی نمونه زن روستایی(شهرستان آرادان-استان سمنان) در سال 1393 و همچنین توجه معاون اول رئیس جمهور آقای مهندس جهانگیری در بازدید از کارگاه صنعتی اسانس و عرقیات گیاهی تعاونی ریز برگ البرز در روستای لزور (شهرستان فیروزکوه استان تهران) که هردو تعاونی از تشکل‌های فعال شکل گرفته  در پروژه بین المللی حبله‌رود هستند، نقش موثر برنامه کمک‌های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی در ایران را به وضوح آشکار نمود. 10 سال از همراهی دفتر SGP با پروژه ملی حبله رود گذشته است و نقش این دفتر در حمایت از تشکل‌های حبله‌رود با مشارکت مستقیم مردم گذشته است. اما حضور موثر بر پایه حمایت‌های کوچک اما منسجم و منعطف و به دور ساختار‌های پیچیده و با پیروی از الگوی حمایت منعطف و سازگار با شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی موجود، موجب ارتقاء دانش و سرمایه اقتصادی دو تشکل در حبله‌رود شد که نتایج آن ایجاد دو تعاونی نمونه ملی است. رویکرد ظرفیت سازی و آموزش محور این برنامه از طریق حمایت‌های مالی کوچک و تدوین برنامه‌های مشترک با سازمان‌های موثر در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تسهیلگران و سازمان‌های غیر دولتی موثری را به جامعه دوستدار محیط زیست معرفی کرد که در بسیاری از پروژه‌های بین المللی به عنوان مشاور و مجری فعالیت می‌نمایند. نقش این دفتر در ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی توانست امکان اجرای بسیاری از پروژه‌ها را فراهم نماید. از جمله می‌توان به ایجاد صندوق اعتبارات خرد در شرایط سخت پس از زلزله بم که توسط موسسه غیر دولتی همیاران غدا انجام و الگوی آن اکنون در بسیاری از پروژه‌ها تکرار شده است اشاره کرد. هر چند که در استناد به الگو‌های حمایت شده و شکل گرفته از طریق این دفتر،  توسط تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی و یا مشاورین کوتاهی شده است. 
لازم است به این نکته توجه شود که چگونه الگوی تطبیق پذیر و منعطف حمایت‌های کوچک از ایده‌های مردم محلی و یا سازمان‌های غیردولتی توسط این برنامه با تاکید بر سازگاری جغرافیایی و اجتماعی توانسته است ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی قابل تعمیم و پایداری را در کشور ایجاد نماید. البته توجه ویژه به توانمند سازی فعالان توسعه از طریق برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی منطقه‌ای و ملی که موجب معرفی نیروهای انسانی کارآمد به بسیار از پروژه‌های ملی و بین المللی شده است.