اولین جشنواره داروهای گیاهی، گلها، گیاهان دارویی، صمغ های نباتی و صنایع وابسته در تاریخ 12شهریور ماه لغایت 15 شهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و  در اين نمايشگاه سه تشکل مردمی از استان های تهران و سمنان  در قالب غرفه طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود شركت نمودند.
شرکت تعاونی ریز برگ البرز لزور (فیروزکوه)، تشکل زنان روستای جابان(دماوند)و شرکت تعاونی روستایی زنان منطقه رامه ضمن حضور در این جشنواره به ارائه محصولات خود  پرداختند.