شانزدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استانداری تهران با ریاست آقای هاشمی استاندار تهران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد در این جلسه آقای ترکی معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری با مثبت ارزیابی کردن اقدامات مشارکتی طرح حبله رود آن را الگوی خوبی جهت برنامه ریزی مشارکتی با مردم در سایر نقاط عنوان کردند.
آقای جزی ضمن ارائه دستاوردهای طرح حبله رود، تهدیدات و فرصت‌های حوزه را براساس سند آمایش سرزمین بیان کردند و برنامه پایش و ارزیابی حوزه حبله رود را که با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه شده برای حاضرین در جلسه تشریح نمودند و در ادامه چند پروژه اجرایی به عنوان نمونه اقدامات عملیاتی توضیح دادند.
استاندار تهران اذعان داشتند مدیریت منابع آب و خاک استان تهران، باید با اولویت اجرایی شده و نتایج آن به طور مرتب اطلاع رسانی شود تا مقامات عالی کشور در جریان روند اجرایی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود قرار گرفته و
مساعدت‌های لازم جهت تسریع در توسعه این طرح انجام شود.
آقای مختارزاده نماینده معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری سمنان، تدوین موافقت نامه حوزه‌یی را جهت یکپارچه‌نگری برنامه‌های حوزه آبخیز و حمایت از طرح حبله رود به منظور پربارترین نمودن دستاوردها با توجه به شرایط جغرافیایی سیاسی – اجتماعی حوزه حبله‌رود خواستار شدند و در ادامه افزودند موفقیت این طرح می‌تواند مدلی قابل تعمیم در سایراستان‌های کشور باشد و لازم است دستاوردهای آن با جدیت بیشتری در سطح وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها انعکاس یابد.
در پایان موارد ذیل به تصویب رسید:
-تصویب موافقت نامه حوزه یی حبله رود در استان تهران که این موافقت نامه در استان سمنان تهیه و در مرحله تصویب می باشد.
- هر گونه اقدام و بارگذاری در حوزه حبله رود براساس سند آمایش و توان حوزه با موافقت کمیته راهبری حبله رود انجام شود.
- سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای استان تهران نسبت به نهایی نمودن پایلوت مشترک برای مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری استفاده از آب اقدام نمایند بدین منظور لازم است کارگروه مشترک مدیریت آب حوزه حبله‌رود با مشارکت امور آب استان‌های تهران و سمنان  که توسط طرح حبله‌رود راه اندازی شده جلسات مشترک را جهت برنامه ریزی یکپارچه آب ادامه دهند.
- مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان تهران کاداستر کشاورزی و مطالعه الگوی کشت متناسب با حوزه حبله رود را با لحاظ محدودیت منابع آب در دستورکار سال 94 قرارداده و نتایج را به کارگروه مدیریت حوزه اعلام نماید.