در نخستین نشست هم اندیشی ملی – استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز قزل تپه زنجان مقرر شد به منظور استفاده و بهره برداری از تجارب بین المللی در زمینه مدیریت جامع حوزه آبخیز مدیران و دست اندرکاران پروژه های بین المللی منارید و حبله رود و طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور و دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی و نظارتی استان پشتیبانی های فنی، علمی و اعتباری کامل را از پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز قزل تپه معمول نمایند .
  جهت اطلاع علاقمندان بیانیه نشست مذکور از اینجا  قابل دسترس است