آقای گری لویس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران به منظور بازدید از روند اجرایی طرح حبله‌رود به همراه آقای گرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان عازم شهرستان گرمسار شدند در ابتدای این بازدید، نشستی با حضور مسئولین استان سمنان و شهرستان‌های سرخه، آرادان و گرمسار در محل دفتر مرکزی طرح حبله رود در شهرستان گرمسار برگزار شد.
در این نشست آقای جزی گزارش عملکرد طرح حبله‌رود را طی سال 2014 ذیل دو دستاورد طرح- تهیه مدلی برای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز در راستای دستیابی به توسعه پایدار - بهبود وضعیت منابع طبیعی و کنترل تخریب اراضی از طریق فرآیندهای مشارکت مدارانه ارائه نمودند و اهداف طرح را در بعد جهانی، مبارزه با اثرات تغییر اقلیم، تخریب سرزمین و تنوع زیستی، در بعد ملی طراحی مدلی برای دستیابی به توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در مقیاس حوزه آبخیز و هدف منطقه‌ای را بهبود شاخص‌های مرتبط با مدیریت آب، مدیریت سرزمین و مسائل اقتصادی-اجتماعی در پایلوت‌های طرح برشمردند. ایشان ضمن بررسی وضعیت موجود حوزه آبخیز حبله‌رود، استراتژی‌ها اجرای پروژه و اقدامات انجام شده  درسال 2014 را بیان نمودند. 
سپس گروه بازدید کننده از مرکز عرضه تولیدات روستایی حوزه حبله رود و تشکل‌های مردمی کشور بازدید نمود و در ادامه آقای گری لویس از نهالستان گیاه لگجی مربوط به شرکت تعاونی زنان روستای رامه حوزه آبخیز حبله رود بازدید و نسبت به غرس نهال لگجی اقدام نمودند.
 در ادامه گروه از پروژه مرمت قنات عمیدآباد بازدید نمود قابل ذکر است رشته قنات عميدآباد بطول 2500 متر در شهرستان سرخه پس از انجام عمليات لايروبي و مرمت قنات، افزايش دبي آب تا سه برابر شرايط مناسبی را براي كشاورزي در زمين‌هاي رها شده فراهم کرد.    سپس گروه جهت بازدید از پروژه‌های اجرایی استان تهران عازم روستای لزور در شهرستان فیروزکوه شد در این مرحله از بازدید نشستی با حضور مسئولین شهرستان فیروزکوه برگزار شد  
   آقای زکریا شجاع، مدیرعامل شرکت ریزبرگ البرز در خصوص فعالیت طرح حبله‌رود در روستای لزور با محوریت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجراء توضیحات کاملی را ارائه نمودند .و در پایان از شرکت تعاونی ریزبرگ البرز و مراحل تولید اسانس های گیاهی بازدید شد و خانم شوکت اسفندیار نماینده جامعه زنان روستایی و مسئول پشتیبانی و امور مالی شرکت نیز توضیحاتی در خصوص شکل‌گیری این شرکت تعاونی و نحوه  ورود زنان به مباحث مشارکتی توضیحات کاملی را ارائه کردند.