جلسه کمیته برنامه ریزی و پایش طرح مدیریت پایدار آب و خاک در حوزه حبله رود در محل استانداری  تهران با حضور آقایان ترکی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، ارتقایی مدیر عامل آب تهران، محمودی فرد فرماندار دماوند، عابدی طورانی مجری طرح مطالعات بهبود بهره برداری از آب‌های سطحی آب تهران، گرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیایان و قائم مقام مدیر ملی طرح حبله رود، موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، عبدی نژاد  دبیر کمیته و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، زند معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی، هوشنگ جزی مدیر اجرایی ملی پروژه‌های
 بین المللی حبله رود و منارید  و جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، استانداری تهران و طرح حبله رود برگزار شد
آقای عبدی نژاد (دبیر کمیته) با اشاره به سابقه ای از اقدامات صورت گرفته در طرح مذکور، به لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاههای دولتی مانند راه و شهرسازی ، مسکن، محیط زیست و ... جهت اجرایی شدن طرح اشاره کرده و ابراز امیدوراری کردند که طرح به صورت یک نمونه موفق در کل کشور تسری یابد.
در این جلسه آقای جزی مدیر ملی پروژه‌های منارید و حبله‌رود، هدف طرح  حبله‌رود را در فاز دوم ارائه مدل مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و بهبود وضعیت منابع طبیعی عنوان نموده و درخواست کردند که در جلسه حاضر، طرح آمایش به عنوان پایه اقدامات آتی توسط سایر دستگاه‌ها تصویب شود. ایشان اهمیت سازماندهی فضایی از طریق تهیه برنامه راهبردی توسط فرمانداری شهرستان را خاطر نشان کرده و تشکیل دبیرخانه دائمی مدیریت حوزه در فرمانداری شهرستان، تشکیل کارگروه مدیریت آب و مدیریت خاک و مرتع، تشکیل کارگروه کشاورزی و تعیین الگوی کشت و تهیه نقشه کاداستر به عنوان نمونه در حوزه دلیچای، اجرای طرح IPCM را از اهداف مهم طرح عنوان نمودند.
آقای گرشاسبی طرح آمایش حوزه حبله رود را مبنای کار عنوان نموده و با اشاره به نمونه موفق در سایر کشورها به لزوم برقراری ارتباط بین بالادست، میان دست و پایین دست اشاره کردند. ایشان اجرای آموزش مدارس، توریسم، تهیه کاداستر و برگزاری تما را از اهداف مهم طرح عنوان نمودند. در نهایت ابراز امیدواری کردند با برگزاری جلسه مشترکی با حضور استانداری‌های تهران و سمنان و آقای جلالی معاون وزیر و ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری مشکلات احتمالی در آن جلسه برطرف شود.
آقای ارتقایی مدیر عامل آب منطقه‌ای تهران با اشاره به طرح‌های اجرا شده در حوزه حبله‌رود (اجرای طرح آبیاری دشت گرمسار، جداسازی آب شور و شیرین در دلیچای و احداث سد نمرود) و کاهش متوسط سالانه آورد رودخانه حبله‌رود در محل ایستگاه هیدرومتری بنکوه قابل مدیریت بودن شرایط حاضر را یادآوری و مبحث تحویل حجمی آب را مطرح نمودند.
آقای موسوی با یادآوری تجربه موفق کشاورزی چین ابراز امیدواری کردند در این طرح با برقراری همکاری بین بخشی مشکلات برطرف شود. ایشان با ارائه آمار، به کم شدن سطح تحت کشت در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در فاصله سالهای 1371 و  1393 اشاره کرده و در نهایت پیشنهاد کردند لایه اطلاعاتی پیشنهادی توسط اهالی به دولت ارائه شود و پس از بررسی تطبیق با طرح آمایش و سایر مسایل فنی، طرح نهایی کشت تهیه شود.
آقای محمودی فرد نیز با اشاره به جلسه برگزار شده با کارشناسان طرح حبله رود و ضرورت تهیه برنامه راهبردی، ابراز امیدواری کردند که اعتبار مورد نیاز برای تهیه برنامه راهبردی شهرستان دماوند به زودی تامین شود،  ایشان در نهایت به لزوم ساماندهی سازمانهای غیردولتی و اثربخش بودن آنها اشاره نمودند.
در نهایت آقای ترکی، از حضور و تلاش حاضرین تشکر و خاطرنشان کردند که در بخش اعتبارات اختصاصی حبله رود هر آنچه اداره کل منابع طببعی و آبخیزداری مشخص کند استانداری بدون محدودیت تامین خواهد نمود و در خصوص سایر سازمانها نیز اعتبار در قالب کارگروه هایی که مشخص شده و براساس شرح خدمات تهیه شده تامین خواهد شد.
در نهایت مصوبات جلسه مذکور را به صورت زیر عنوان نمودند:
1-    در خصوص اعتبارات مورد نیاز مصوب شد برنامه ها و پیشنهادات  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در آن قسمت از حوزه که در استان تهران واقع شده ارائه گردد و هیچ محدودیتی در تخصیص اعتبار وجود ندارد
2-    در خصوص تشکیل جلسات کمیته استانی برنامه ریزی و پایش، با توجه به تاخیر در تشکیل تا پایان سال 2 جلسه (در بهمن و اسفند ماه) برگزار و در سال آتی جلسات به صورت فصلی برگزار شود.
3-    در خصوص توسعه اجرای کشاورزی پایدار (IPCM) و اجرای کاداستر کشاورزی، مقرر شد ریاست سازمان جهاد کشاورزی طرح و میزان اعتبار مورد نیاز تامین گردد.
4-    مصوب شد سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه‌ای استان طرح مورد نظر برای تشکیل سامانه مشترک را اعلام و اعتبار مورد نیاز برآورد و اعلام شود.
5-    مصوب شد برنامه راهبردی شهرستانهای واقع در حوزه حبله‌رود تهیه و مقرر شد دفتر ملی طرح شرح خدمات و اعتبار مورد نیاز را برای تهیه برنامه فوق از طریق اداره کل منابع طبیعی استان به استاندار اعلام نماید و در همین راستا جلسه کمیته برنامه ریزی استان به طور اختصاصی برای این موضوع تشکیل و در خصوص آن اتخاذ تصمیم شود.
6-    مصوب شد دبیرخانه دائمی کمیته مدیریت حوزه در فرمانداری شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه تشکیل شود.
7-    در خصوص اعتبار مورد نیاز برگزاری کارگاه آموزشی کشور ترکیه مقرر شد اعتبار مورد نیاز تامین و اختصاص یابد.