آقای گری لوئیس  هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد، اعتبارنامه خود را به علی‌ اکبر صالحی، وزیر امور خارجه تقدیم کرد. طی‌ این جلسه، آقای لوئیس از انتصاب خود از سوی‌‌ دبیر کلّ به عنوان نماینده سازمان ملل در کشوری که نقش عمده‌ای در تمدن جهان داشته و از نخستین اعضای بنیانگذار سازمان ملل ابراز خرسندی نمود. اقای لوئیس در این سمت همچنین به عنوان نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل  به طور رسمی‌ کار خود را آغاز می‌نماید.
ایشان  به وزیر امور خارجه اطمینان داد که همه آژانس ها، برنامه‌ها و صندوق‌های سازمان ملل در ایران نسبت به جمهوری اسلامی ایران تعهد دارند که از طریق همکاری شفاف، بدون جانبداری و با احترام- در جهت پیشبرد اهداف توسعه مورد توافق طرفین عمل کنند.
وی همچنین افزود که جامعه جهانی‌ می بایست از پیشرفت‌هایی‌ که جمهوری اسلامی در جهت رسیدن به برخی‌ اهداف توسعه هزاره داشته -و حتی از آن فراتر رفته است- آگاهی‌ یابد؛ که از آن دست میتوان به افزایش سطح آموزش دختران و کاهش مرگ و میر در دوران بارداری در طی‌ دو دهه اخیر اشاره کرد. وی افزود، سازمان ملل به عنوان یک نظام بی‌ طرف به کشور‌های عضو در جهت برقراری صلح و توسعه کمک می‌کند