کارگاه دو روزه فنون تسهیلگری با شرکت جمعی از کارشناسان  و جوامع محلی حوزه آبخیز حبله رود در تاریخ 21و 22 اریبهشت ماه در مرکز آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری کلارآباد برگزار شد.
در اولین روز این کارگاه آقای دکتر یاسمی در خصوص انواع روش‌های تصمیم‌گیری، تمایز اصول، ارزش‌ها، و باورها  توضیحاتی را ارائه نمودند و در دومین روز کارگاه پیرامون مباحث مربوط به  تجدید ساختار و ارتباط مدیریت با کارکنان با هدف تجربه کردن ارتباط بین بخشی جهت دستیابی به خروجی های مشترک سازمانی بحث و بررسی انجام  شد
لازم به ذکر است در این کارگاه دو روزه  با تشکیل کارگروه هایی مباحث مطرح شده به صورت عملی تمرین و توسط گزارشگر هر کارگروه ارائه شد.