در راستای بررسی مشکلات جامعه محلی جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ 24/9/92 با حضور کارشناسان ستادی طرح؛ کارشناسان استان تهران و سمنان و نمایندگان جوامع محلی در محل سالن جلسات معاونت آبخیزاری برگزار شد. آقای جزی، مدیر اجرایی طرح حبله رود، پس از ارائه گزارش مختصری از اقدامات پروژه در فاز دوم، بر دو موضوع 1- تمرکز بر اجرای اقدامات پایدارسازی حوزه آبخیز حبله رود: ارتقاء معیشت/ ارتقاء بهره‌وری آب/ ارتقاء بهره‌وری خاک و کنترل تخریب سرزمین 2- پایش و ارزیابی بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده در سال 92، 93 و 94 تأکید نمودند.سپس جلسه به بحث و بررسی پیرامون پاره‌ای از پیشنهادات اجرایی مطرح شده از سوی نمایندگان جوامع محلی از قبیل اصلاح و احیاء چشمه‌های آب شور، ایجاد بازارچه برای کل حوضه به‌منظور حذف دلال‌ها، حل مشکل کمبود آب در چندین روستا، مشارکت جامعه محلی در پروژه حبله رود، تکمیل پروژه‌های نیمه کاره یا مرمت آنها، افزایش آگاهی روستائیان و مردم حوضه از طریق برقراری ارتباط بیشتر با آنها، آموزش اقدامات پروژه در سطح شهرستان، مدارس و ...، دریافت تسهیلات، تجهیز دفاتر، لزوم دریافت مشاوره از سوی شرکت باریج اسانس در زمینه کشت یک گیاه مناسب با بازار فروش خوب، حمایت از صندوق‌های خرد، لزوم برگزاری کلاسهای آموزشی و .. اختصاص یافت. در نهایت به‌منظور برنامه‌ریزی جهت اجرایی نمودن هر یک از این پیشنهادات با تقسیم کار بین نمایندگان جوامع محلی و کارشناسان استانی در سال 2014 اقدام شد.