جمعی از روزنامه نگاران رسانه‌های پرتیراژ کشوری جهت بازدید از روند اجرایی  طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود دوشنبه  2 تیرماه عازم شهرستان گرمسار  شدند و ضمن بازدید از پروژه های اجرایی این طرح در روستای بهورد  با اهالی این روستا به گفتگو نشستند و در ادامه از مرکز عرضه تولیدات روستایی در حوزه آبخیز حبله رود و کشور در شهر گرمسار  بازدید نمودند و در پایان این بازدید با حضور در روستای فروان با فعالیت های تشکل زنان این روستا آشنا شدند. لازم به ذکر است در این بازدید آقای مهندس جزی مدیر اجرایی ملی پروژه های حبله رود و منارید در خصوص نحوه شکل گیری، اهداف و اقدامات صورت گرفته توضیحات کاملی را ارائه کردند و آقای مهندس نوچه معاون آبخیزداری و مدیر اجرایی طرح حبله رود در استان سمنان در خصوص پروژه های اجرایی در پایلوت بهورد و پروژه بادشکن در روستای غیاث آباد و پروژه بیابان زدایی در لاسجرد توضیحات مبسوطی را ارائه کردند.