پیرو جلسه‌ی کارشناسان شرکت باریج اسانس با رئیس جهاد کشاورزی فیروزکوه و کارشناسان حبله رود مقرر شد تعدادی از کشاورزان به‌ همراه کارشناسان حبله رود و اداره جهاد کشاورزی در جلسه‌ای در کاشان با کارشناسان شرکت باریج اسانس به کالبد شکافی مشکلات پرداخته و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند تا با تقسیم کار بتوان راه حلی را برای توسعه پایدار کشت گل محمدی فراهم کرد. به همین منظور بازدیدی در تاریخ 19 و 20 بهمن با شرکت 30 نفر از کارشناسان پروژه های حبله رود و منارید،  اداره جهاد کشاورزی و جامعه محلی فیروزکوه انجام شد. در ابتدای این  بازدید شرکت کنندگان خود را معرفی  نمودند، سپس شرکت کنندگان بر اساس نوع فعالیت، به دو دسته تولید کنندگان و صنعتگران تقسیم‌بندی شدند و هر گروه مشکلات خود را مطرح نمودند، بطوریکه تولیدکنندگان مشکلات خود را در آموزش صحیح و کافی، نهال خوب و سالم، سرمایه اولیه و بازار فروش بیان کردند و صنعتگران نبود مواد اولیه را بعنوان مشکل خود مطرح نمودند. شرکت باریج اسانس متعهد به انجام آموزش به کشاورزان، نظارت بر کاشت، داشت و برداشت محصول، و تهیه نهال با کیفیت خوب شد. در روز دوم بازدید، جلسه‌ای در دفتر خانم حجازی در شرکت باریج اسانس  به‌منظور تصمیم‌گیری در راستای اجرایی شدن نحوه تعامل اعضای جلسه و شرکت باریج اسانس جهت توسعه کشت گل محمدی در منطقه مستعد فیروزکوه برگزار و مقرر شد در سال زراعی جاری سطح مورد نظر برای توسعه کشت گل محمدی در منطقه به‌میزان 15 هکتار باشد. همچنین سه مجموعه شرکت ران واقع در منطقه گدوک، شرکت تعاونی روستایی کارآفرینان حمراهنز، و شرکت تعاونی روستایی کارافرینان طرود سطح مورد نظر را (به‌نسبت مساوی، هر یک پنج هکتار) را پوشش دهند.