در روز یکشنبه مورخ 7/7/92 یک گروه متشکل از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت و سازمان میراث فرهنگی به منظور پاکسازی فضای رودخانه و دریاچه های منطقه آهنک در روستای سیمین دشت به این منطقه سفر کردند آقایان رفیعی از سازمان میراث فرهنگی و شادلو سرپرستی گروه را به عهده داشتند.  قابل ذکر است این پاکسازی تاثیر فراوانی در معرفی
جاذبه های توریستی منطقه حبله رود  خواهد داشت.  آقای کوشکی کارشناس طرح حبله رود در شهرستان دماوند نیز گروه را همراهی نمودند
.