معيشت پايدار متكى بر بهره بردارى پايدار مى تواند گامى هماهنگ و موثر در جهت مديريت بهينه و پايدار منابع آب و خاك باشد و كشور را در رسيدن به اهداف ملى و حفاظت از منابع طبيعى يارى رساند. یکی از راهکارهایی که در جهت  استفاده بهینه از منابع آب و خاک وجود دارد اصلاح الگوی کشت و جایگزین کردن کشت گیاهان دارویی در مناطق و شرایط اقلیمی مستعد و متناسب، بجای بخشی از گیاهان زراعی است که هم اکنون و طی سالیان متمادی گذشته در کشور تولید می‌شوند. این جایگزینی با 2 هدف عمده کاهش نیاز به آب و آبیاری  و افزایش نیاز به تولید گیاهان دارویی می‌باشد.
در این راستا، پروژه‌های منارید و حبله‌رود، سعی در تقویت انسجام سازمانی به عنوان هدفی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و نهایتا سامان دادن به وضعیت حاضر و استفاده بهینه از منابع آب و خاک در کنار حفظ منابع ارزشمند گیاهی و جانوری آن را مدنظر دارد و بر بکارگیری روش‌هایی برای توسعه پایدار تاکید می‌ورزد.
شرکت باریج اسانس به عنوان بنیان گذار استخراج اسانس در کشور و به عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های دارویی کشور که فعالیت خود را در زمینه تولید داروها و محصولات با منشاء گیاهی متمرکز نموده است، بر لزوم حفظ و توسعه منابع گیاهان دارویی کشور به عنوان یک منبع عظیم و خدادادی اعتقاد راسخ دارد و با توجه به وجود اهداف مشترک با پروژه‌های حبله رود و منارید، تفاهم‌نامه‌یی  بین شرکت باریج اسانس و پروژه‌های بین‌المللی منارید و حبله‌رود  در تاریخ 12/8/92 به مدت 3سال منعقد شد. 
براساس این تفاهم‌نامه مقرر شد زمینه‌های مشارکت مردم با اقدامات زیر ممکن شود:
الف - کسب دانش فنی لازم برای تولید موثر و کارآمد گیاهان دارویی با توجه به شرایط و خصوصیات اقلیمی مناطق مختلف
ب –  تولید درسطوح پایلوت که هم با هدف جلب نظر زارعین و هم با هدف بررسی‌های اقتصادی تولید و یافتن زمینه‌ها و مسائلی است که تنها در سطوح بزرگتر بروز می نماید.
ج –  ایجاد، تنظیم و توسعه بازار با هدف تضمین فروش محصولات تولید شده توسط زارعین و‌ روستائیان