آقای جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان، آقای مورالی نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد و آقای گرشاسبی معاون آبخیزداری سازمان و هیئت همراه از طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود در استان سمنان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید آقای طاهری فرماندار شهرستان گرمسار، آقای افشار نادری فرماندار شهرستان آرادان، آقای جانفشان معاونت عمرانی استانداری سمنان، آقای موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، آقای عبدی نژاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، آقای میر عماد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، آقای ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان و جمعی از مدیران شهرستانها ایشان را همراهی نمودند. در ابتدا ضمن بازدید از دفتر مرکزی طرح در شهرستان گرمسار آقای میرعماد گزارش مختصری از عملکرد طرح را در فاز دوم در استان سمنان ارائه نمودند. در ادامه فروشگاه عرضه محصولات تشکلهای محلی کشور در شهرستان گرمسار که با همکاری طرح حبله رود ایجاد شده افتتاح گردید. سپس هئیت بازدید کننده در مراسم پایانی طرح افزایش آگاهی و مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع آب و خاک حوزه حبله رود از طریق دانش آموزان شرکت نمودند  و آقای جلالی در سخنانی  اظهار داشتند طرح حبله رود مدیریت منابع آب و خاک را به خانه های مردم برده است در این مراسم از آثار برگزیده دانش آموزان و معلمان برتر در اجرای پروژه تقدیر بعمل آمد. سایت کشاورزی پایدار  IPCM در روستای محمد آباد نیز مورد بازدید قرار گرفت وآقای شریفی مقدم مشاور فنی پروژه توضیحات لازم را ارائه نمودند. در پایان این بازدید مرکز عرضه توانمندیهای زنان روستای فروان در طرح حبله رود افتتاح شد  و کارگاه رشته بری و نانوایی سنتی این مرکز  مورد بازدید قرار گرفت  ودر نشستی  با تشکل های زنان از فعالیتهای آنان تقدیر شد و آقای مورالی ابراز امیدواری نمودند روند شکل گیری تشکل زنان فروان به صورت داستان تهیه شود.