جلسه مشترک کمیته مدیریت حوزه آبخیز حبله رود با حضور فرمانداران شهرستان‌های دماوند، فيروزکوه، گرمسار، آرادان، سرخه، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، مدیران و کارشناسان طرح حبله رود با هدف بررسی شرح خدمات تهیه برنامه راهبردی حوزه و انتخاب رئیس و دبیرخانه دوره‌ای کمیته مدیریت حوزه آبخیز در تاریخ  16 خردادماه برگزار شد. 
در این جلسه آقای جزی مدیر اجرایی ملی طرح حبله‌رود ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و اهداف طرح حبله رود بر تدوین برنامه راهبری شهرستان‌های حوزه براساس سند آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوزه آبخیز تاکید کردند. ایشان ضمن تشریح اثرات بازدید آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور از طرح حبله رود، تاکید استانداری تهران را بر اجرای اقدامات براساس آمایش سرزمین دارای اهمیت دانستند و در ادامه پیرامون شرح خدمات ارائه شده توسط  مشاور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تبادل موافقت نامه‌ای بين دو استان سمنان و تهران مصوب شد شهرستان‌های آرادان و سرخه که هنوز دبيرخانه کمیته مدیریت حوزه آبخیز را در شهرستان خود ایجاد نکرده‌اند، به سرعت دبيرخانه را فعال کنند تا بتوانند پيگيری کارها را بر عهده گيرند همچنین مقرر شد به منظور تأمين اعتبار لازم مکاتباتی توسط فرمانداران با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مربوطه صورت گيرد تا اعتبار لازم برای اجرای طرح در اختيار شهرستان‌های مجری قرارگيرد.
طبق مصوبه جلسه، فرماندار گرمسار برای مدت یکسال به عنوان رئیس دوره ایی کمیته مدیریت حوزه آبخیز انتخاب شدند.