در راستای بازدید از پروژه‌های مشارکت مردمی و تاکید بر تعیین ارتباط بین پایلوت‌ها و مدیریت جامع و یکپارچه و منسجم بین تمام نقاط حوزه آبخیز حبله رود در مورخ یکم خردادماه بازدید از روستای لزور واقع در شمال غرب شهرستان فیروزکوه با شرکت جامعه زنان روستای فروان از شهرستان گرمسار صورت پذیرفت. در ابتدا سعی شد اطلاعاتی مختصر و کلی قبل از رسیدن  به محل بازدید (روستای لزور) به جامعه زنان روستای فروان داده شود از همین رو توضیحاتی توسط آقای مهندس درویش (کارشناس پروژه در دفتر  شهرستان فیروزکوه )توضیحاتی در خصوص  تاریخچه طرح و نحوه استمرار آن ارائه شد. این بازدید از شرکت تعاونی ریزبرگ البرز آغاز شد و آقای زکریا شجاع، مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم به حضار توضیحات کافی در ارتباط با ماهیت طرح و انجام فعالیت از ابتدای کار تا اکنون  و با محوریت مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت و نیز نحوه شکل گیری هسته های مردمی  از ابتدا و روش کار و اینکه طرح با چه تفکری آغاز و استمرار یافته و مردم چگونه و با چه انگیزه و چه مقدار در مباحث مشارکت دخیل بوده اند و نیز نحوه پیگیری و رایزنی در خصوص اعتبارات و مقدار آن توضیحاتی مبسوط ارائه نمودند. در ادامه نیز خانم شوکت اسفندیار نماینده جامعه زنان روستایی مسئول پشتیبانی و امور مالی شرکت نیز  توضیحاتی مبنی بر نحوه ورود زنان به مباحث مشارکتی  و مسائلی که پیرامون  زنان و مسائل  خاص آنها مطرح می‌باشد را ارائه نمودند. در ادامه نیز آقای مهندس باهو در خصوص چگونگی شروع طرح حبله رود در شهرستان و همچنین نحوه تشکیل گروه‌های زنان فعال روستا در موضوع گیاهان دارویی توضیحاتی را ارائه نمودند و سپس با توجه به  شرایط موجود و بسترهای فراهم شده برای فعالیت زنان آینده خوبی را پیش بینی کردند. در ادامه  از  دستگاه‌های عرق‌گیری  و دیگ‌های بخار مرتبط با عرقگیری بازدید شد و در حین بازدید نیز توضیحات لازم به آنها داده شد. آقای مهندس راستین (کارشناس مسئول طرح در استان سمنان) و خانم مهندس رومینا(کارشناس ترویج استان سمنان) توضیحاتی را در ارتباط با نحوه تشکیل تعاونی ها  و مشارکت زنان و نیز پاسخ به برخی از سوالات مطرح شده از طرف حاضرین ارائه کردند و اعضای گروه  راهی سایت و مزرعه گیاهان دارویی در منطقه ای زیبا بنام کوبه محل  کشت گیاهان شدند. در سایت گیاهان دارویی نیز آقای زکریا شجاع توضیحاتی پیرامون نحوه کشت گیاهان  و فرآیند تبدیل آن به عرقیات و موارد استفاده آن ارائه نمودند. .