آقایان جلالی، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و  کاتب نماینده مردم محترم آرادان و گرمساردر مجلس شورای اسلامی به همراه مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان در تاریخ 30 تیرماه 95 از نمایشگاه دستاوردهای تشکل‌های زنان فروان، الیکا و رامه طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود در روستای فروان بازدید نمودند و در ادامه نشست مدیران اجرایی و نمایندگان جوامع محلی طرح حبله رود، برگزار شد.
در جریان این بازدید، آقای نوچه، معاون آبخیزداری و مدیراجرایی طرح حبله‌رود در سمنان توضیحاتی در خصوص این طرح، سابقه و اقدامات آن برای حاضرین ارائه کرد، همچنین در خصوص آمایش حوزه‌ای با نگاه بر مدیریت جامع حوزه آبخیز که برای نخستین بار در کشور در سطح 2/ 1 میلیون هکتار شامل 5 شهرستان از دو استان سمنان و تهران انجام شده است، توضیحاتی ارائه نمود. وی با اشاره به مدیریت حوزه آبخیز و توان یک سرزمین تاکید نمود اجرای پروژه‌ها و اقدامات توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن توان سرزمین، همکاری بین دستگاه‌های متولی و حضور فعال و موثر تشکل‌های مردمی در برنامه‌ریزی و اجرا می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی را در کشور سبب شود.
آقای نوچه در حین بازدید از مرکز عرضه محصولات روستایی زنان فروان گفت این مرکز علاوه بر اشتغال‌زایی می‌تواند پشتوانه موثری برای تولید محصولات ارگانیک و حفاظت پایدار از عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست محسوب شود.
آقای جلالی پس از بازید از این طرح، ضمن ابراز خشنودی از اقدامات انجام شده اظهار داشت دولت سال 1395 را با تاکید بر توسعه روستایی، حمایت از کشاورزی و مدیریت منابع آب آغاز کرده است. همچنین اشتغال را یک نیاز عمده برشمرد و لازمه دستیابی به آن را توجه ویژه به تولید داخلی کشور عنوان کرد.