پروژه های بین المللی منارید و حبله رود، پروژه های مشترک مابین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و دفتر عمران ملل متحد در ایران، در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و کارشناسی دفتر تهران، از اشخاص حقیقی واجد شرایط  به شرح ذیل دعوت به همکاری نماید.

 

 1- /کارشناس پایش و ارزیابی : مسلط به زبان انگلیسی، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و گرایش های منابع طبیعی، محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی با حداقل5 سال سابقه کار مفید در زمینه پایش و ارزیابی

2- کارشناس فنی مدیریت جامع حوزه آبخیز: مسلط به زبان انگلیسی، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر گرایش های مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای، آبخیزداری، محیط زیست حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

3- کارشناس امور مالی و پشتیبانی: مسلط به زبان انگلیسی، مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، گرایش های اقتصاد، مدیریت، حسابداری و برنامه ریزی حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

4- کارشناس مدیریت دانش: مسلط به زبان انگلیسی، مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های محیط زیست، کشاورزی، جغرافیا و مدیریت حداقل 5 سال تجربه در زمینه کار مرتبط