نمایشگاه محیط زیست با شعار اقتصاد سبز دوران پسا تحریم از تاریخ 10 تا 13 اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اختصاص  5 غرفه به پروژه‌های بین‌المللی ترسیب کربن، جایکا، هیرکانی، زاگرس، حبله‌رود و منارید در این نمایشگاه شرکت نمود. 
پروژه‌های حبله‌رود و منارید با هدف افزایش آگاهی عمومی و به اشتراک گذاشتن دانش این پروژه‌ها با سایر متخصصان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی این نمایشگاه با ارائه مستندات خود به صورت فصل نامه خبری، بروشور، کتاب، پوستر، تابلو و استند شرکت کردند و کارشناس و دست اندرکاران این دو پروژه پاسخگو سوالات بازدید کنندگان بودند.
در طی این نمایشگاه چهار روزه، مدیران مرتبط با حوزه آب، خاک و محیط زیست همچنین کارشناسان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و سایر علاقمندان به این مباحث از غرفه‌ها بازدید کردند.بازدید آقایان تیلیکانین وزیر محیط زیست فنلاند و کمرانین سفیر فنلاند در ایران و هئیت همراهبازدید آقای مورالی معاون نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایرانبازدید آقایان گرشاسبی معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان ، جزی مدیر اجرایی ملی پروژه‌های بین المللی حبله‌رود و منارید،شیخ ویسی مدیر 
کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و  یزدانی رئیس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالیبازدید نماینده ارشد – آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن – جایکا