در تاریخ  10/4/93 نمایندگان وزارت تعاون و ستاد انتخابات کارآفرین  نمونه کل کشور بهمراه  معاون اداره تعاون گرمسار از فروشگاه شهر عسل شرکت تعاونی روستایی زنان منطقه رامه که از طریق طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک( حبله رود) در شهرستان گرمسار برپا شده بازدید نمودند.
آقای مهندس جواهری در بازدید از فروشگاه ضمن ابراز خرسندی از  تنوع محصولات تشکل‌های مختلف در این فروشگاه این فعالیت را به  کارآفرینی عنوان نمودند.
سپس ضمن بازدید از پروژه احیاء و مدیریت مشارکتی عرصه‌های کم پوشش، خانم رامه (مدیر عامل شرکت) در خصوص همکاری این شرکت تعاونی و اداره منابع کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در خصوص کشت گیاه لگجی(کور) توضیحاتی را ارائه کردند. 
در ادامه از دفتر شرکت تعاونی روستایی زنان منطقه رامه که از طرف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیارشان قرارداده شد بازدید بعمل آمد و در خصوص مسائل مالی شرکت بحث و تبادل نظر شد.