وضعيت اكولوژيكي ايران به گونه اي است  كه چهار فصل آب و هوايي را در خود جاي داده و وسيع بودن پهنه آب و خاك كشور عزيزمان ايران نشان دهنده هر گونه پتانسيل هاي توليد و احياء و فرآوري محصولات كارخانجات توسعه اراضي كشاورزي و باغي و هم چنين ايجاد اشتغال براي تمامي افراد از خرد و كلان و پير و جوان را دارد.

 تشكل بانوان زنبور دار  رامه در قالب طرح مديريت پايدار آب و خاك حبله رود از سال 79 فعاليت خود را شروع كرد. این گروه منسجم با ابتدايي ترين روش هاي هزينه كرد و كمترين موجودي صندوق شروع به كار نمود  و در حال حاضر توانسته اند بسياري از مشكلات روستا اعم از جاده، آب شرب، وضعيت زمين هاي كشاورزي و باغات، انتقال آب كشاورزي به زمين هاي قابل دسترسي و غيره را پيگيري نمايد که از جمله فعاليت هاي خارج از برنامه خودشان بوده است و در جهت جلوگيري از تخريب سرزمين و احياء گياه باريجه در سطح 1500 هكتار با همکاری  GEF فعاليت های لازم را انجام داده است.

بازديد از مجتمع گلاب گيري اطلس كعبه در کاشان :

      به منظور ارتقا سطح آموزش و فراگيري بهره برداران و  اعضاي تشكل بانوان زنبوردار  روستاي رامه مقرر گرديد در قالب طرح مديريت پايدار منابع آب و خاک (حبله رود) بازديدي از توسعه فعاليت هاي ساير نقاط  كشور انجام شود. با هماهنگي مديريت جهاد كشاورزي و اداره  منابع طبيعي شهرستان كاشان اين بازديد در تاريخ 29/3/90 به مدت3 روز عملي گرديد و در خصوص نحوه غرس و كشت نهال هاي گل محمدي، روش هاي كاشت، نحوه آبياري ـ زمان آبياري چگونگي مراحل داشت و برداشت آن با مسئولان بحث و تبادل نظر گرديد.

در روز دوم سفر، بازديد از باغاتي كه حداكثر بيش از 6 تا 7 سال از عمر درختان يا بوته گل مي گذشت  بعمل آمد که این درختان بايد مجدد ا از يقه هرس يا  زمین ها شخم زده شود و بعد از يك  الی دو سال آیش مجددا غرس نهال انجام گيرد.

در روز آخر سفر در خصوص نحوه مخلوط كردن ميزان گل، آب و حرارت لازم و زمان مورد نياز توضيحات کافی ارائه شد و خانم رضائي به عنوان فردي كه حدود 12 سال با بهترين متخصصان گياهان داروئي همكاري داشته و اطلاعات كافي و كاملی در زمينه تهيه اسانس های گیاهی، نحوه و ميزان مصرف، درمان هاي امراض داشتند با اعضاي تشكل بحث و تبادل نظر نمودند.