سومین جلسه کارگروه آب استان تهران با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، رئیس اداره امور آب و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه و نمایندگان طرح حبله‌رود در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در محل اداره جهادکشاورزی شهرستان فیروزکوه در تاریخ اول اردیبهشت ماه برگزار شد. 
در این جلسه که با هدف تعیین رئوس فعالیت‌های پیشنهادی هر دستگاه در حوزه 5 پایلوت انتخابی مدیریت آب و اراضی کشاورزی شامل روستاهای لزور، شادمهن، پیرده، حصاربن، سیمیندشت و محمودآباد برگزار گردید، آقای ایلکا رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه پیشنهادات این اداره را در حوزه مدیریت پایدار آب و اراضی کشاورزی در پایلوت‌های پیشنهادی مطرح نمودند که عمدتا بر اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار و اصلاح یا احیاء باغات فعلی استوار بودند.
ضمنا پیشنهاد ایجاد تشکل بهره‌برداران و واگذاری مدیریت آب و اراضی کشاورزی به این تشکل‌ها، در حوزه 5 پایلوت انتخابی توسط آقایان سیدپور و عابدی مطرح و از سوی حضار مورد موافقت قرار گرفت.
از اهم مصوبات این جلسه می‌توان به همسان سازی اطلاعات آب منطقه‌ای و جهادکشاورزی در حوزه پایلوت‌های انتخابی، ارائه برنامه‌های دقیق هر دستگاه به انضمام بودجه‌های پیشنهادی در حوزه پایلوت‌های مشترک، ایجاد تشکل آب بران و پیگیری اختصاص بودجه‌های استانی در راستای اجرای برنامه های پیشنهادی اشاره نمود.