در راستای تهیه برنامه اقدام حوزه آبخیز حبله رود، دومین  کارگاه کمیته فنی در تاریخ  19  الی 22 اسفند با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مرتبط  در مدیریت حوزه آبخیز در جزیره قشم برگزار شد. در این سفر ضمن بازدید از پروژه های مشارکتی حفاظت از لاک پشت های دریائی این جزیره،  منطقه لافت و جزیره هنگام، شاخص های ارزیابی حوزه در قالب سه کارگروه آب، خاک و افتصادی- اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر حضار قرار گرفت. در این سفر نمایندگان استانداری،
 فرمانداری های شهرستان های سمنان و گرمسار، اداره  امور آب، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، محیط زیست، اداره  منابع طبیعی استان های  تهران و سمنان و همچنین نمایندگان طرح حبله رود حضور داشتند.