پروژه بین‌المللی منارید از سال 2010 میلادی در ایران با مشارکت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت ایران، برنامه توسعه ملل متحد و تسهیلات جهانی محیط زیست آغاز بکار کرده است. این پروژه اکنون به نیمه راه فعالیت‌های خود رسیده است و طبق قوانین تسهیلات جهانی محیط زیست، پروژه‌های شریک با این مجموعه در میانه فعالیت، توسط گروه متخصص ارزیابی بررسی می‌شود.

طی این ارزیابی، مرتبط بودن فعالیت‌های پروژه با اهداف مصوب آن، کیفیت طراحی پروژه و اقدامات آن، کارایی و تاثیرپذیری اجرای پروژه در طی زمان، پایداری و تکرارپذیری اقدامات پروژه توسط تیم ارزیابی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تیم ارزیابی پروژه منارید شامل خانم استفانی حاچ میشل (ارزیاب بین‌المللی)، آقایان شهریار رحمانی و حمید امیرابراهیمی (ارزیابان ملی) است. طبق برنامه ریزی های انجام شده مقرر است این گروه سه نفره، طی دو هفته از سایت‌های اجرایی پروژه منارید در استان‌های یزد، کرمانشاه و سمنان بازدید کرده و با تمامی دست‌اندرکاران پروژه و ذینفعان آن مصاحبه و ملاقات‌هایی داشته باشند.

در این راستا خانم استفانی هاچ به اتفاق آقای  رحمانی در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1393 از پایلوت حبله رود در استان سمنان بازدید کردند. 

در این بازدید از پروژه های اجرا شده و باغ های انار حوزه بهورد، مرکز عرضه محصولات تشکل‌های مردمی حبله رود و سایر نقاط کشور در شهرستان گرمسار، پروژه بیابانزدایی و باد شکنهای جنوب گرمسار دیدن و  در انتها طی جلسه با تشکل زنان فروان بر برنامه ریزی جهت ادامه کار و حرکت رو به جلو تشکل تاکیدکردند. همچنین بر  برگزاری جلسات کارشناسی میان کارشناسان دو پروژه حبله رود و منارید و همچنین ارتباط فی مابین جوامع محلی در دو پروژه تاکید شد.