با هدف آشنائی با حوزه آبخیز حبله رود و کارکردهای بالادست و پائین دست حوزه به تفکیک و نیز آشنائی با اکوسیستم‌ها و مشکلات حوزه و پتانسیل‌های هر منطقه، کمیته فنی طرح حبله رود که مسئول تهیه شاخص‌های ارزیابی حوزه و دستورالعمل‌های ارزیابی هر شاخص است، در تاریخ 28 و 29 مهرماه سال جاری از منطقه بازدید نمود.
این بازدید با حضور نمایندگان استانداری، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی،  صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و بخش‌های مختلف اداره‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌های تهران، سمنان و کارشناسان طرح در دفتر مرکزی برگزار شد، در روز اول از منطقه بنکوه که محدوده ورود رودخانه حبله رود به دشت گرمسار می باشد، چشمه‌های آب شور منطقه، معادن نمک گرمسار، پروژه توانمندسازی زنان در روستای فروان و همچنین روند شور شدن دشت گرمسار بازدید به عمل آمد. در روز دوم نیز از بالادست حوزه شامل پروژه مشارکتی تولیدات عرقیات گیاهی روستای لزور (تعاونی تولید عرقیات گیاهی ریز برگ البرز) و همچنین پروژه توانمندسازی زنان روستای جابان (کلبه رویش مهر جابان) بازدید شد.