اولین کارگاه آموزشی- مشورتی مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز، در تاریخ 6/7/92  با حضور فرماندار شهرستان گرمسار، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، مدیر اجرائی طرح حبله رود و نمایندگان دستگاه های مختلف دست اندرکار در مدیریت حوزه و نیز جوامع محلی و نمایندگان ملی و استانی طرح  در محل فرمانداری گرمسار تشکیل شد.
در این کارگاه، فرماندار شهرستان  گرمسار، ضمن خوشامدگوئی به حضار، رودخانه حبله رود را منشاء حیات شهرستان گرمسار برشمرده و بر لزوم مدیریت یکپارچه و صحیح آن جهت استمرار حیات در این شهرستان تاکید نمودند.  آقای میرعماد، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار، مدیریت غیر صحیح در حوزه دریاچه ارومیه را از عوامل خشک شدن دریاچه برشمرده و یکی از فعالیت های مدیریتی طرح  جهت جلوگیری از بوجود آمدن چنین مشکلی در حوزه آبخیز حبله رود را که در دشت گرمسار اجرا شده جلوگیری از واگذاری اراضی ملی و تخصیص بی رویه آب به متقاضیان عنوان نمودند.
در ادامه آقای جزی، مدیر اجرائی ملی طرح حبله رود، این طرح  را یکی از پروژه های با سابقه در برنامه توسعه ملل متحد عنوان کردند و هدف از اجرای فاز دوم را بدست آوردن الگویی مطلوب برای مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز و به کار گیری این الگو در مدیریت حوزه های آبخیز کشور دانستند.
آقای سعدالدین، مشاور ملی طرح، مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و عوامل موثر در آن را توصیف نموده و ارتباط جوامع بالادست و پایین دست در حوزه آبخیز و درک موازنه و اثرات فعالیت های مدیریتی در مقیاس آبخیز و تسهیل استفاده از داده های کیفی و کمی را بسیار حائز اهمیت بر شمردند و عامل موفقیت در مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز را هماهنگی بین ارکان ها و جوامع محلی عنوان کردند.
آقای آشوری با اشاره به اینکه  شروع مدیریت یکپارچه باید از سرشاخه های اصلی رودخانه حبله رود باشد، چشمه های آب شور در مسیر رودخانه حبله رود را عامل مهم در شوری آب رودخانه دانستند.
خانم کریمی پور، کارشناس ملی فنی طرح، برنامه آمایش سرزمین حوزه آبخیز حبله رود را تشریح نموده و تهدیدات پیش روی مدیران حوزه در شهرستان گرمسار را در سرفصل¬های کمیت و کیفیت آب، فرسایش، سیل، رسوب، تخریب زیستگاه ها، از بین  رفتن تنوع زیستی گیاهی و جانوری و نیز فرصت¬های حوزه را در سرفصل¬های درصد بالای جمعیت باسواد، سود به هزینه بالای کشاورزی، مرتعداری، اکوتوریسم و آبزی پروری در این شهرستان برشمرده و بر لزوم برنامه ریزی بر اساس فرصت ها و با در نظر گرفتن تهدیدها تاکید نمودند.
در ادامه حضار به دو کارگروه تقسیم بندی شده و مشکلات پیش روی مدیریت پایدار منابع طبیعی در شهرستان را به بحث و تبادل نظر گذاشته و برای حل مشکلات، راه حل های پیشنهادی خود را در قالب بحث و تبادل نظرهای گروهی، ارائه نمودند.