جشنواره و نمايشگاه ملی فناوري‌های آب، خاک و محيط زيست، به وسيله ستاد توسعه علوم و فناوری آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و با همکاری و حمايت وزارت علوم تحقيقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداری تهران و انجمن‌های علمی مرتبط، با اهداف زير از روز شنبه بيست و سه خرداد لغايت سه شنبه بيست و ششم خرداد ماه 1394در محل مصلی امام خمينی(ره) تهران با اهداف ذیل برگزار شد:
ارائه دستاوردهای حاصل از فرآيند تجاری سازی فناوری و نوآوری
فراهم کردن محيط مناسب جهت آشنايی و تفاهم ميان عرضه کنندگان فناوری، نهادهای استفاده کننده از فناوری، سرمايه‌گذاران و ساير ذی‌نفعان عرصه تجاری‌سازی
تسهيل و بسترسازی فرآيند تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری و محصولات دانش بنيان کشور
بستر سازی عرضه ايده های جديد ارتقای سطح آگاهی های عمومی در زمينه آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست
فراهم کردن زمينه‌های مناسب توسعه و تعميق همکاری‌های علمی و فناوری بين مراکز علمی، صنعتی و فناوری کشور
ارج نهادن به فعاليت‌های فناوران و نوآوران از طريق شناسايی و معرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در آستانه تجاری سازيمخاطبان اصلی جشنواره و نمايشگاه ملی فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست شرکت‌های دانش بنيان، نخبگان، مخترعان، پژوهشگران، صاحبان صنايع، کارآفرينان و فعالان علاقمند به سرمايه‌گذاری در اين حوزه و مخاطبان فرعی عموم مردم بودند.
از برنامه‌های جانبی جشنواره مذکور می‌توان به برگزاری نشست‌هایی با عناوین زیر اشاره کرد:
 1. نشست هم انديشی در مورد ريزگردها
 2. نشست هم انديشی بحران آب و راهکارهای برون رفت از آن
 3. نشست هم انديشی مديريت جامع حوزه
طرح حبله‌رود و پروژه منارید در راستای اطلاع‌رسانی و آگاه سازی و به اشتراک گذاشتن تجربیات  خود با سایر متخصصان و علاقمندان منابع طبیعی و محیط زیست در بخش طرح‌های کلان ملی با ارائه مستندات در قالب کتاب، بروشور، پوستر، تابلو شرکت نمود. 
غرفه این دو پروژه مورد بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر نیرو، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون وزیر نیرو، معاون نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، نماینده منطقه‌ای UNESCO، مدیر عامل شرکت آب و برق خوزستان، اساتید دانشگاه‌های کشور، دانشجویان و............ قرار گرفت.
طرح حبله‌رود بدلیل مدیریت منابع پایه با مشارکت مردم در حوزه آبخیز حبله رود، نگاه یکپارچه و جامع به این حوزه و انسجام سازمانی مورد توجه کمیته داوری این جشنواره قرار گرفت و به عنوان طرح برتر بین پروژه‌های کلان ملی  انتخاب و تندیس جشنواره را دریافت نمود.