دکتر فرزین مدير گروه توسعه و رشد فراگير برنامه توسعه ملل متحد در تاریخ  6 مرداد 93 در نشستی دوستانه با فرماندار فیروزکوه و معاونین برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار بر لزوم هماهنگی بیش از پیش و انسجام بین بخشی، برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر و قوی‌تر و مساعدت بیشتر از طرف سازمان ملل در طرح  حبله رود  تاکید نمودند. سپس جهت ارزیابی روند پیشرفت طرح حبله رود  عازم روستای لزور شدند و ضمن بازدید از سد سیاهرود، نهالستان کشکرز و کارگاه شرکت تعاونی ریزبرگ البرز (گیاهان دارویی و عرقیات) با حضور در جمع مردم محلی با ایشان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و ضمن مفید برشمردن فعالیت‌های صورت گرفته  در فاز اول بر لزوم تکمیل و رفع نواقص اجرای طرح در فاز دوم تاکید نمودند.
در ادامه از روستای طرود پایلوت مدیریت مرتع در فاز دوم بازید بعمل آمد و ضمن گفتگو با نمایندگان جوامع محلی و ارزیابی نظرات آنان، اجرای طرح مدیریت مرتع را بسیار مفید و مثمر ثمر برای روستای طرود عنوان کردند و بر لزوم ادامه کار و نیز تشکیل صندوق روستا در قالب تعاونی و نیز انتخاب روستای طرود بعنوان پایلوت صندوق اعتبارات خرد با همکاری بانک کشاورزی تاکید نمودند.