در راستای تهیه برنامه اقدام حوزه آبخیز حبله رود، مقرر شد دومین جلسه  کارگاه کمیته فنی  طرح حبله رود در تاریخ  19  الی 22 اسفند با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مرتبط  در مدیریت حوزه آبخیز در جزیره قشم برگزار شود. بدین منظور در تاریخ 19 اسفند اعضای کمیته فنی عازم بندرعباس شدند و  تیم راس ساعت 12 به بندر عباس رسید و توسط لنج به سمت جزیره قشم حرکت نموده  و در روستای شیب دراز اقامت نمودند  در اولین روز اقامت در جزیره قشم گروه، از دره زیبای ستاره ها که به دلیل فرسایش های بادی و آبی به صورت منطقه زیبای گردشگری درآمده بود، بازدید نمودند. پس از بازگشت به روستای شیب دراز، کارگاه بررسی شاخص های ارزیابی حوزه با حضور کلیه شرکت کنندگان  راس ساعت 19.30 برگزار شد.
در ابتداي جلسه آقای مهندس چنانه ضمن عرض خير مقدم به كليه اعضاي كميته حبله رود از دست اندكاران طرح حبله رود به جهت زحمات بي شائبه و تلاش‌هاي پيگير تشكر نمودند. ایشان در ادامه براي مرحوم كسائيان از همكاران سابق طرح حبله رود طلب مغفرت نمودند و افزودند زماني در اجراي پروژه ها می توانیم موفق باشيم كه مردم در اجراي آنها مشاركت داشته باشند. اين نوع مشاركت در برخي از حوزه هاي كشاورزي از جمله باغباني، زراعت و شيلات از بخش منابع طبیعی موفق تر بوده است. كه اميدواريم اين خلا در عرصه منابع طبيعي و ساير بخش ها به كمك اعضاي كميته فني و ساير كميته هاي حبله رود جبران شود. 
در ادامه جلسه كليه حاضرين خودشان را معرفي كردند و پس از آن خانم مهندس كريمي پور ضمن تشريح موضوع جلسه عنوان كردند شاخص‌هاي كميته فني در 3 كارگروه آب، خاك و اجتماعي اقتصادي نبايد از 30 شاخص بيشتر شود. ايشان كميته فني حبله رود را بازوي فنی پروژه دانسته و گفتند هر طرحي در حبله رود تصويب شود حتما بايد از كانال اين كميته گذشته باشد. ایشان به دو طرح در حال بررسی در پروژه که شامل مدیریت یکپارچه مشارکتی تولید و نیز توانمندسازی زنان اشاره نمودند كه در صورت تصويب به وسيله اعضاي كميته فني ميتواند وارد فاز اجرايي شود. ایشان پايلوت هاي مدیریت یکپارچه مشارکتی تولید را در استان تهران 4 روستاي:  رود افشان، مشهد، حصاربن و سمين دشت و در استان سمنان 3 روستاي محمد آباد، محمودآباد و قشلاق حاجی عنوان كردند. در ادامه جلسه مهندس بالي اظهار داشتند 34 روستا در استان تهران به عنوان هدف گردشگري انتخاب شده كه پايلوت هاي نمونه گردشگري حبله رود ميتواند در راستاي اين استان‌ها باشد ايشان همچنين گفتند در هر سال براي يك روستا به عنوان هدف طرح گردشگري بودجه اختصاص داده ميشود كه ميتواند اين روستا در راستاي برنامه حبله رود انتخاب شود.
در ادامه جلسه خانم مهندس كريمي پور به توضيح بخش هايي از كتاب Healthy Watershed Identification که درباره ويژگي‌هاي يك آبخيز سالم و مقياس‌هاي مديريت آبخيز می¬باشد توضیحاتی را ارائه نمودند. ايشان بر اساس اين كتاب 6 ويژگي را در يك حوزه آبخيز سالم مهم دانستند كه عبارتند از 1.وضعيت سيماي سرزمين حوزه يا چشم انداز حوزه 2.حفظ كردن زيستگاه ها 3.حفظ تعادل رودخانه (هيدرولوژي) 4.حفظ كميت جريان آب در كل مسير رودخانه5. حفظ كيفيت آب 6.حفظ تنوع زيستي در كل حوزه.
در ادامه جلسه آقاي مهندس خاكساري به عنوان نماينده كارگروه آب به معرفي شاخص هاي پيشنهادي اين كارگروه براي حاضرين پرداختند. ايشان گفتند ميزان برداشت از آب‌هاي سطحي و زيرزميني توسط مشاور انجام شده است و نتايج آن در اختيار كميته فني قرار خواهد گرفت. همچنين در خصوص ميزان آب‌هاي سطحي و زيرزميني نيز ميتوان از طريق چند ايستگاه هيدرومتري اطلاعات را كامل كرد. در خصوص مصرف آب در بخش كشاورزي نيز با توجه به مشخص بودن ميزان مصرف و سطح زير كشت مشكلي نداريم اما در بخش توليد و مصرف پساب‌ها اطلاعات دقيقي نداريم و درصد مصرف آن نيازمند كارهاي جديد ميباشد. ايشان مصرف آب شرب به ازاي هر نفر در كشور را 1300 متر مكعب در سال دانستند كه تقريبا 2.5 برابر متوسط جهاني آن ميباشد.
در ادامه جلسه آقايان مهندس مختار زاده و مهندس سيدپور با ارائه توضيحاتي خواستار تكميل و اصلاح برخي از شاخص ها شدند. آقاي دكتر هاشمی نيز با توجه به وضعيت خشكسالي و تر ساليهاي اخير آمار سالانه را در بخش آب كافي ندانستند كه مورد قبول اعضا قرار گرفت.


در ادامه جلسه آقاي دكتر هاشمی به عنوان نماينده كارگروه خاك به ارائه توضيحاتي در خصوص شاخصهاي پيشنهادي پرداختند كه به علت پيشنهادات حاضرين در خصوص اصلاح برخي از شاخصها و همچنين طولاني شدن جلسه به جلسه بعدي موكول گرديد. ايشان اظهار داشتند در حوزه حبله رود حدود 4/3 از سطح حوزه تحت تاثير فرسايش آبي و 4/1 تحت تاثير فرسايش آبي قرار دارد.
پس از برگزاری جلسه حضار راس ساعت 23.30 جهت مشاهده فرآیند تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی به ساحل عزیمت نموده و از نزدیک فرآیند تخم گذاری لاک پشت های دریائی را مشاهده نمودند.
روز سوم گروه  راس ساعت 9 صبح جهت بازدید از جزیره هنگام، ساحل نقره ای و حرکت گروهی دلفین ها در دریا، راهی ساحل روستای شیب دراز شده و با قایق به سمت مکانهای ذکر شده حرکت نموده و از آنها بازدید به عمل آوردند.
در ادامه، پس از صرف ناهار در ساعت 12، حضار جهت بازدید از جنگل های حرا، منطقه لافت و نیز بازدید از بازارهای منطقه درگهان به این مناطق عزیمت نمودند. 
پس از بازگشت از درگهان و صرف شام در خانه محلی، حضار فیلم اخذ شده از مراحل تخم گذاری لاک پشت ها را مشاهده نمودند و در آن حین توضیحات لازم از سوی خانم گیتاوند در این خصوص به آنها داده شد.
روز چهارم حضار راس ساعت 8.30 صبح پس از صرف صبحانه جهت بازدید از شهر قشم به این شهر عزیمت نموده و پس از صرف ناهار جهت سوار شدن به هواپیما و بازگشت به تهران اقدام نمودند. هواپیما راس ساعت 14.30 حرکت نموده و حضار در ساعت 17 به تهران رسیدند.