رویداد ملی آب با حضور چهره‌های علمی و هنرمندان فعال در زمینه‌ی بحران آب از تاریخ 18 مهرماه لغایت 20 در محل دانشگاه تهران و دانشگاه شریف برگزار شد. 
از برنامه های ویژه این رویداد میتوان به برگزاری پنل ویژه با محوریت جامعه، فرهنگ، رسانه و بحران آب و پنل بررسی وضعیت کنونی دریاچه ارومیه و همچنین پنل زاینده رود اشاره کرد.
آقای دکتر جزی مدیر اجرایی ملی پروژههای حبله رود و منارید با حضور در پنل ویژه این برنامه با ارانه گزارشی با موضوع
  «فراهم ساختن بستر توسعه از طریق مدیریت جامع حوزه آبخیز »
به صورت پاورپوینت اقدامات این دو پروژه را در خصوص مدیریت منابع آب برای حاضرین در پنل تشریح کردند.  
قابل ذکر است پروژه های  حبله رود و منارید با ارائه مستندات در رمینه مدیریت منابع آب در نمایشگاه این رویدا نیز شرکت کردند.