ششمین جلسه کمیته فنی طرح حبله رود در تاریخ یکشنبه 16 تیرماه در محل معاونت آبخیزداری سازمان جنگل-ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار گردید. دراین جلسه که با حضور نمایندگان استانداری، امور آب، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، بنیاد مسکن و بخش های مختلف ادارات منابع طبیعی استان های تهران و سمنان همراه بود، در ابتدا پروژه "شورورزی" توسط آقای تاتلاری از شرکت مهاب قدس ارائه و امکان اجرای آن در حوزه آبخیز حبله رود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد، سپس بخشی از دستورالعمل های مربوط به 30 شاخص نهائی شده در جلسات گذشته، ارائه و حاضرین بر روی آنها اظهار نظر نمودند. از مصوبات این جلسه می توان به برگزاری بازدید حوزه از بالادست تا پائین دست برای اعضا و نیز مکان یابی عرصه های مناسب برای اجرای پروژه های مربوط به ارتقاء هریک از شاخص ها اشاره نمود.