به منظور  آشنایی اساتید و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تشکل‌های طرح حبله‌رود بازدیدی از فعالیت این تشکل‌ها در استان سمنان بعمل آمد. در این بازدید آقای نوچه معاون آبخیزداری و مدیر اجرایی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود در استان سمنان با اشاره به انجام  آمایش سرزمین حوزه‌یی برای اولین بار در کشور اظهار داشت در آمایش حوزه آبخیز حبله‌رود مدیریت و کنترل دام جهت پایداری مراتع، فرسایش آبی، بادی و کانون‌های بحران فرسایش بادی در جنوب حوزه در نظر گرفته شده است. در حوزه آبخیز حبله‌رود در طی فاز اول و دوم پروژه‌های زیادی اجرا شده است ولی باید به دنبال مدیریت حوزهای با توجه به سند راهبردی باشیم.
در این بازدید آقای شاه حسینی نماینده تشکل بهره برداران محصولات فرعی باریجه ضمن اشاره به نحوه شکل‌گیری این تشکل، هدف از آن را احیاء اراضی مرتعی و افزایش پوشش گیاهی اقدام به کشت گیاه آتریپلکس عنوان نمود.
وی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص عدم توجیه اقتصادی دام و مقرون به صرفه بودن کشت گیاه باریجه خواستار حذف واسطه گری افراد سودجو از خرید و فروش گیاه باریجه شد همچنین مشاع بودن مراتع را دلیل عدم همکاری بعضی از مرتعداران دانست.
در ادامه بازدید از اقدامات تشکل زنان روستای فروان شامل کارگاه رشته‌بری، نانوایی زنان و فروشگاه عرضه محصولات کشاورزی  بازدید شد که در این بازدید خانم سعادت مدیر عامل این تشکل توضیحاتی در خصوص زمینه  فعالیت‌های اين تعاوني 200 نفره  ارائه نمود.