سومین جلسه کمیته محلی طرح حبله رود در تاریخ دوشنبه 17 تیرماه سال جاری در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه برگزار گردید. در این جلسه که نمایندگان جوامع محلی حوزه از شهرستانهای دماوند، فیروزکوه، گرمسار، آرادان و سرخه و نیز همکاران طرح حبله رود از دفتر مرکزی و استانهای تهران و سمنان حضور داشتند، با سخنان هوشنگ جزی مدیر اجرایی ملی پروژه های حبله رود و منارید مبنی بر وظیفه مندی بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی در ارتقاء وضعیت حوزه آبخیز حبله رود آغاز گشت و سپس حسینی تسهیلگر این کارگاه به بیان روش های مختلف برقراری ارتباط با جامعه محلی پرداخت. حاضرین در جلسه روستاهای تحت پوشش خود برای ارائه اهداف و برنامه های مدیریت یکپارچه حوزه را بر روی نقشه مشخص نموده و شرح وظایف تهیه شده در جلسه قبل کمیته را مصوب کردند. از مصوبات این جلسه می توان به برگزاری بازدیدی برای اعضا جوامع محلی از بالادست تا پائین دست حوزه و نیز برگزاری جلسه با تشکل های مردمی هر استان توسط اعضا کمیته اشاره نمود.