عزت ا... حسینی، سید وحید خاتمی، غلامرضا صابریان، عباس کسائیان و معصومه غریب
 
چكيده
 
ارزیابی از نتایج انجام هر طرح مطالعه و برنامه اجرائی جایگاه ویژه ای در جهت گیریها و تصمیم گیریهای آتی دارد. اصولا یکی از خصایص هر برنامه ارزیابی برنامه از نتایج اجرائی آن است تا بر اساس نتایج حاصله نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود. استان سمنان یکی دیگراز پایلوتهای مهم طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود در فاز اول بود که بر اساس الگوهای مشارکتی برنامه های اجرائی طرح در آن شکل گرفت ارزیابی نتایج حاصل از کارهای انجام شده در فاز اول طرح دراستان سمنان کمک خواهد کرد تا در مسیر انجام مرحله دوم طرح با کوله باری از تجربه و بدون از دست دادن فرصتها و امکانات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده قدم برداریم بر اساس این اهمیت مقاله به بررسی عملکرد طرح در استان سمنان می پردازد و تلاش خواهد کرد تا بر اساس واقع بینی به مسائل و مشکلات فاز اول پرداخته به این امید که در فاز دوم شاهد وجود مشکلات مرحله اول نباشیم.
واژه های کلیدی: آبخیزداری، مدیریت پایدار، استان سمنان، پروژه حبله رود، مشارکت، کارگروه اجرائی