آدرس

تهران- بزرگراه ارتش (ابتدای جاده لشگرک)- بعد از مینی سیتی- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور معاونت آبخیزداری- دفتر طرح ریزی و هماهنگی - طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک(حبله رود)

کد پستی : 1955756113
صندوق پستی : 19564
تلفن تماس : +98-21-22488523